På bakgrunn av at vi ikke fikk fornyet vår leiekontrakt på Svinesund Kontrollstasjon ved utløpet 31.03 2014 har vi nå flyttet inn i KGH sitt lokale. Våre kunder bruker døren ved siden av den tidligere og kommer da inn i den delen av lokalet som Terminalservice AS benytter.
Som kunde vil du  treffe de samme ansiktene og få den samme gode servicen.
Håper å se deg i våre nye lokaler!

 

Kontakt:

Avdeling Svinesund:                        Avdeling Isebakkveien:

Tlf: +47 69 21 14 70                                      Tlf: + 47 69 21 14 00
Mail: ts@terminalservice.no                           mail: ordrehk@terminalservice.no
Fax:+47 69 21 70 25                                     fax: +47 69 21 14 01
Rykkmail: rykk@terminalservice.no
                                                  
Office Manager:
Pia Tömmerberg +47 69211478              Hans-Christian Strandos +47 69211431
pia@terminalservice.no                               hans-christian@terminalservice.no

 

Åpningstider Svinesund:                                           Åpningstider Isebakkveien:

Søndag: 11.00 -24.00                                                Mandag til fredag 08.00-16.00
Mandag:  00.00-24.00
Tirsdag:  06.00-24.00
Onsdag: 06.00-24.00
Torsdag: 06.00-24.00
Fredag: 06.00-23.00
Lørdag: 10.00-16.00
Vi ønsker alle våre kunder en god sommer!
© Terminalservice AS MVA 934321960