Terminalservice
In English pleaseIkon

 

Terminalservice AS er et lite spedisjonsfirma med godt kvalifiserte ansatte.

Vi utfører de fleste tjenester med nødvendige dokumenter i forbindelse med grensepassering. Vi har grensekontor på Svinesund tollstasjon bare noen meter fra tollvesenet.

Vi har spesialkompetanse på næringsmidler, farlig gods og våpen.
Har kunder vi gjør dette for daglig så vi holder oss til en hver tid oppdaterte i tillegg til kontinuerlig kursing av de ansatte.

Vi har fokus på å yte god personlig service som tilrettelegges til den enkelte kundes behov.

I tillegg til vanlige tjenester som fortollinger, eksporter og transitteringer er vi også behjelpelige med søknader om tollnedsettelser, søknad om bindene klassifisering og politiattester.

 

© Terminalservice AS MVA 934321960